Renöhamn

Renöhamn senaste nytt

20-04-23

Kallelse till Arbetsdag Lördag den 16/5 kl 09:00

Så var det dags för vårens arbetsdag.

För att förhålla oss väl i spåren av Corona pandemin så kommer det finnas vissa förändringar i rutinerna.

De medlemmar med arbetsplikt har fått kallelse per mail. Endast dessa och styrelsen behöver närvara.

Den som har arbetsplikt och inte kan närvara är skyldig att ordna med en ersättare. Tillhör man riskgrupp eller är förkyld så ordnar med ersättare, alternativt kontaktar styrelsen.

Arbetet kommer att genomföras i små grupper.

Tyvärr kommer vi inte ordna med gemensam lunch, men det kommer att finnas kall dryck och frukt, medtag eget fika.

Ta gärna med utrustning så som hammare, skruvdragare spade m.m.

Så hoppas vi på bra väder.

Väl mött – Styrelsen

 

20-03-09

Kallelse till årsmöte för Renö Hamnförening 2020

Snart är det dags för årsmöte. Vi hoppas att du kan komma!

TID och PLATS Söndag 22/3 klockan 18.30 BDX lokaler Kritgatan 1

Du som kommer på årsmötet bjuds på kaffe med något fika till.

Vi förutsätter att du som är med på årsmötet under rådande förhållande respekterar de råd som myndigheterna utfärdat gällandespridning av coronasmittan.

MVH Styrelsen

Dagordning

Verksamhetsberättelse

 

 

20-01-20

Hej Medlemmar
Valberedningen för Renö hamnförening söker styrelsemedlemmar för verksamhetsår 2020
Delar av styrelsen väljer att efter +5? +10? år stiga åt sidan till förmån för nya styrelsemedlemmar
Alla medlemmar, och naturligtvis familjemedlemmar (din man/fru/sambo), har rättighet att ingå i styrelsen.
Vill du själv, eller föreslå någon annan medlem,  som ledamot för styrelsen till Renö Hamnförening?
Kontakta Valberedningen
Lars Wikström
070-292 60 21

 

 

19-11-18

Välkommen till Medlemsmöte för RenöHamn förening

När: Den 24/11 klockan 19.00

Var: BDX kontor Munksund Kritgatan 1.
Hur: Med styrelsen och kaffe och bullar går vi igenom några punkter.

Mötespunkter:

Hur ser avtalen ut för båtplatser och arrenden? Vad innebär det?

Vakthållning 

Ordningsföreskrifter i hamnen

Familjemedlemsskap

Föreningens Årshjul

Arbetsgrupper för vissa arbetsuppgifter

Förslag från medlemmarna

Kom för att träffa andra medlemmar, träffa styrelsen och bidra till föreningens utveckling!

Välkomna!

 

19-09-22

Kallelse till Arbetsdag Lördagen den 12/10 kl 09:00

Så var det dags för höstens arbetsdag. Ni som är kallade har fått de per mail. Alla andra medlemmar är också hjärtligt välkomna. Den som har arbetsplikt och inte kan närvara är skyldig att ordna med en ersättare.

Ta gärna med utrustning så som hammare, skruvdragare spade m.m.

Det bjuds på fika och förtäring, och så hoppas vi på bra väder.

Väl mött – Styrelsen

 

19-05-09

Kallelse till Arbetsdag.  Lördagen den 25/5 09:00

Så var det dags för vårens arbetsdag. Ni som är kallade är i tredje gruppen, den GRÖNA listan. Alla andra är också hjärtligt välkomna. Den som fått kallelse per mail men inte kan närvara är skyldig att ordna med en ersättare.

Deltagarlistan är skickat med mail, har ni inte fått den så kontakta :
register@renohamn.se

Ta gärna med utrustning så som hammare, skruvdragare spade m.m.

Det bjuds på fika och förtäring

Väl mött – Styrelsen

 

19-03-25

Det ajournerade årsmötet

Valberedningen

 

19-02-23

Kallelse till årsmöte för Renö Hamnförening 2019

Snart är det dags för årsmöte. Vi hoppas att du kan komma!

TID och PLATS Söndag 24/3 klockan 18.30 BDX lokaler Kritgatan 1

Du som kommer på årsmötet bjuds på kaffe med något fika till.

VAD HÄNDER PÅ ÅRSMÖTET?
På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, revisorsgruppen och valberedningen under det kommande året.

Motion

Proposition 1

Proposition 2

 

18-10-22

Kallelse till Medlemsmöte

Plats: BDX lokal i Munksund vid Grus och Makadam efter Havsbadsvägen

Tid: Söndagen den 4 November 18:00

På dagordningen: Utvecklingen av hamnen, kommunalt vatten och avlopp, uppställningsytor.

Hälsningar Styrelse Renöhamnföreningen

18-10-08

Kallelse till höstens arbetsdag

Lördag den 20/10 kl 09:00

Hej  Medlemmar, dags för höstens arbetsdag. Kallade är grupp 2, men övriga är också välkomna.

Ha med utrusting så som yxa, hammare, skruvdragare, såg och spade.

Förtäring: Kaffe, Fika samt något at äta

Den som fått kallelse per mail och inte kan närvara är skylldig att ordna ersättare

 Väl mött Styrelsen Renö Hamnförening

18-06-06

Båtplats uthyres.

2,2 m bredd

för info/kontakt :  kolista@renöhamn.se

18-05-07

Kallelse till Arbetsdag
Medlemmar, så var det dagsför vårens arbetdag vid Renöhamn.

En del medlemmar har efter gruppindelning obligatorisk närvaro. Andra medlemmar är också hjärtligt välkomna.

Lördagen den 26/5 klockan 09.00

Ta med utrustning såsom lämpliga kläder för dåligt väder och verktyg

Exempelvis Yxa,  hammare, skruvdragare, såg och spade.

 

18-02-28

Hej

Välkomna på årsmöte för Renöhamnföreningen. Tid: Söndagen den 18/3 2018 klockan 18.00 Plats: BDX lokaler i Munksund.

På dagordningen: Vissa STADGEÄNDRINGAR angående höjning av bötesbelopp Vid utebliven vakthållning.Val av styrelse och revisorer

Hälsningar Styrelse Renöhamnföreningen

 

17-12-05

Valberedning

Hej Alla

Valberedningen för Renöhamn söker efter nya styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018

Inte mindre än 6! stycken platser i styrelsen står inför ett ny- eller omval under 2018 (V ordförande, Kassör och en ledamot sitter kvar, resterande ny- eller omval)

Valberedningen strävar efter en jämnare könsfördelning i styrelsen än tidigare år Dvs att fortsättningsvis undvika den 100 % manliga dominansen i styrelsen

Vill du vara med och fortsätta förvalta en av Norrlands bästa hamnar?Kontakta då Valberedningen genom att avisera dit intresse.

Kontakt med Valberedningen kan göras genom att:
– mail till  (Lars W.)   prepp_01@hotmail.com
– SMS/MMS till 070-345 55 59 (Ola I)
– Brev till Lennart Larsson, Lars-Samuelsgt 5, 941 46 Piteå

 

 

17-10-05

Kallelse till Höstens Arbetsdag

Lördag den 21/10 kl 09:00

Ha med utrustning såsom lämpliga kläder för dåligt väder och verktyg
Exempelvis Yxa,  hammare, skruvdragare, såg och spade.
Förtäring :Kaffe och fika samt någonting att äta
Kallade till årets arbetsdag är personer i grupp 4, (de sista i alfabetet).
Den som inte kan närvara är skyldig att fixa en ersättare.
Övriga medlemmar är också välkomna!

Väl mött Styrelsen Renö Hamnförening

 

17-05-08

Kallelse till Arbetsdag
Medlemmar, så var det dagsför vårens arbetdag vid Renöhamn.

Söndagen den 21/5 klockan 09.00

Ha med utrustning såsom lämpliga kläder för dåligt väder och verktyg
Exempelvis Yxa,  hammare, skruvdragare, såg och spade.
Förtäring :Kaffe och fika samt någonting att äta

17-05-02

Hej alla medlemmar
Hjälp!
Tisdagen den 9/5 och Onsdagen 10/5 kommer det att tillverkas en ny brygga nere vid Renöhamn.
Det behövs frivilliga för ändamålet!
Vi samlas klockan 17.00 båda dagarna.
Medtag skruvdragare, såg och hammare samt gott humör!

Desto fler som kommer desto fortare är bryggan klar.

Möt upp

 

17-03-13:  Årsmöte.

Hej Bäste medlem! Så var det dags för Renöhamnföreningens Årsmöte!
Alla hjärtligt välkomna!
Söndag den 2/4 klockan 19:00.
Plats: BDX Munksund.  (f.d. Grus och Makadam)

Hälsningar Styrelsen

 

16-12-02 : Vintertid går det bra att jobba med bryggorna! Nu monteras nya fästen för ankarkättingarna

16-10-04 : Lördag 15/10  klockan 09.00 är det dags för Höstens arbetsdag vid Renö Hamnförening. Sedvanligt Höstarbete vid Renöhamn. Pyssel med Servicehuset, bommar och bryggor!  Förtäring i form av Pytt i Panna bjuds till Lunch

16-09-27 : Höstfisket är igång för fullt

16-06-29 :  Nu är Bondökanalen öppen för genomfart.
Seglingshöjden under bron i kanalen är 4 meter, för bro
öppning ringer man 0911-13701 minst två timmar före
de två öppningstiderna 09:00-10:00 och 17:30-18:30