Kontaktinformation

Arbetsgrupper

Styrelsen:

Ordförande:  Jan Isaksson        ordforande@renohamn.se
Sekr.: Ann-Catrin Möller            073-8034763
Kassör:  Cecilia Nordström       kassor@renohamn.se
Ledamot:  Stefan Sjöberg         070-3496521
Ledamot:  Maria Eklund             070-3453577
Ledamot: Bo Lindgren                070-2348402
 Ledamot:  Hans Berg
Supp:  Kent Öhman                        070-2651363
Supp: Thomas Nordmark

 

Hemsidan, Köregister

 

 Florian Möller  072-7007974

register@renohamn.se