Om Renöhamn

Renöhamnföreningen

Vi är en ideell förening som äger och driver hamnen längst ut på Renön. Föreningen bildades 2004-04-22 och hamnen övertogs från Piteå kommun 2011-02-23.
Inför övertagandet hade hamnbassängen muddrades och massorna fick utgöra grunden för området där idag båthus, båtgarage, sjöbodar står, det finns även gott om parkeringar.
                         
      
 
 

Hamnen 

Förrutom ett 80-tal båtplatser så finns upptagningsramp med spolplatta sceptictanktömning servicehus och gästbrygga
Vill man vara nära vatten men bo på land kan man även stå här med husbil eller husvagn på den särskilda parkeringen.
Viss företagsamhet finns i hamnen. Kajakuthyrning, och yrkesfiskare.
Hamnen är bevakad.
   

Sjöräddningen

I Renöhamn finns sjöräddningsbåten stationerad, området som den ska täcka sträcker sig mellan Luleå och Skellefteå.

Stadgar och föreskrifter

Länk till Renöhamn föreningens gällande stadgar och föreskrifter